Fotograferande är i sig ett tämligen okomplicerat fenomen och kanske är det just därför det är så svårt att bemästra konsten att ta bilder. Åtminstone för den som vill konkurrera med eliten. I grunden handlar fotografi om att återge en ögonblicksbild eller sekvens. Men i förlängningen handlar det snarare om att välja vad du vill kommunicera samt hur du ska göra det. Är det vetenskaplig, sanningsenlig dokumentation? Eller är det den konstnärliga avbildningen i sig som är det viktiga?

På den här sidan listar vi de personer i Sverige som uppvisar störst artistisk skicklighet i sitt yrke som fotograf. Med kameran som kommunikationsmedel skapar de alster som berör. En konstform som introducerades för länge sen i Stockholm.

Historien

Sverige var tidigt ute med att haka på nymodigheten att ta bilder. Eftersom den svenska adeln i Stockholm hade störst möjlighet till omvärldsbevakning så var det också där vår svenska fotografihistoria började. Lars Benzelstjerna är mannen som förärats titeln “Sveriges första yrkesfotograf” och det finns dokumentation som visar att han sålde plåtar redan år 1841. Efter att Lars, som höll kurser i sin ateljé, tagit fotografin in till societeten utvecklades yrket snabbt till att bli en profession för både män och kvinnor.

Vem är fotograf?

Yrkestiteln fotograf är inte skyddad i Sverige. Det innebär i princip att vem som helst som tar bilder kan kalla sig för fotograf. Men att benämna sig fotograf och faktiskt vara en professionell sådan som skapar bilder av hög kvalitet är förstås två skilda saker. Och att lista ut vad som är vilket kan te sig enkelt, vi kräver helt enkelt bildbevis. I vår topp 10-lista har hittar du enbart fotografer som visat prov på stort yrkeskunnande och skicklighet.

Svenska fotografer i världen

De svenska fotograferna var tidigt ute med att dokumentera händelser och förhållanden även utanför landets gränser. Nyfikna som vi är har det varit viktigt för svenskarna att känna förbindelse med resten av världen genom att ta del av dokumenterande text och bild. Fotografi är ett kommunikationsmedel som håller över tid och lämpar sig väl för att väcka uppmärksamhet. Men svenska utställningar och yrkesarbetare attraherar idag inte bara nationellt utan också globalt intresse. Dessutom syns ofta svenskar på prispallen i internationella tävlingar och utmärkelser.

Landslaget i fotografi

Ja, självklart har vi ett svenskt landslag i fotografi! Varje år arrangeras Svenska Mästerskapen i fotografi på Fotografiska Museet i Stockholm. Här tävlar Sveriges främsta fotografer med sina bilder i olika kategorier som till exempel porträtt-, natur- och reportagefoto. Utöver äran att bli svensk mästare har de fotografer som hamnar i topp också chans att bli uttagna till det svenska landslaget i fotografi och tävla i World Photographic Cup som anordnas årligen på olika platser i världen.

De bästa

Det finns alltså en lång tradition av fotografi i Sverige och det har funnits gott om tid att utveckla hantverkskunnandet. Att börja fotografera är enkelt men att utvecklas och bli riktigt duktig är något annat. Det kräver hårt arbete för att skapa verk som gör intryck hos betraktaren oavsett om denne sitter hemma framför datorn eller har en plats i VM-juryn. Några av dessa fotografer förtjänar att uppmärksammas lite extra, därför har vi tagit fram den här listan. Från Sverige till resten av världen.

Här hittar du vår lista över Sveriges absolut främsta fotografer just nu, de har var och en gjort intryck på publiken på sitt unika sätt. Klicka dig vidare för att läsa mer om var och en av dem.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa