Christer Strömholm

Christer Strömholm var en svensk fotograf som föddes den 22 juli 1918. Han föddes i Vaxholm och då fadern var yrkesofficer flyttade familjen runt till olika garnisonsorter som Eksjö, Boden och Stockholm. Fadern tog livet av sig då Christer Strömholm var 16 år, då föräldrarna var skilda. Modern hette Lizzie Strömholm och kom från Göteborg. Christer Strömholm blev berömd för sina nakna porträttstudier i svartvitt av människor i Paris som levde på livets skuggsida. Motiven var ofta transvestiter, transsexuella och prostituerade. Under sin tid i Paris levde han nära dessa människor han avbildade.

Tiden före fotograferandet

Vägen till foto var inte given på förhand. Som ung gick Christer Strömholm till sjöss och flackade runt i Europa och till sist Frankrike som på många sätt blev hans andra hemland. Han var en äventyrare och han deltog i Spanska inbördeskriget där han fick en del krigserfarenheter. Det var inte nog utan han kom senare att delta både i Finska vinterkriget och i den Norska motståndsrörelsen mot den nazistiska ockupationen. Han var under den tiden löjtnant i den Norska armén och tilldelades en kunglig frihetsmedalj som tack för sin insats.

Började som bildkonstnär

Strax innan andra världskrigets utbrott reste han till Dresden för att studera konst. Han blev dock snart osams med sin lärare och han lämnade snart Tyskland och reste runt och studerade konsthistoria men även olika tekniker. Han studerade bland annat hos Isaac Grünewald. Via grafiken kom Christer Strömholm i kontakt med fotografi då han studerade vid Académie des Beaux-Arts. Den första tidens bilder var svartvita bilder med mycket skärpa som avbildade skuggor och murytor. Det var först under det sena 1950-talet och åren framöver han levde i Paris och skapade sina berömda porträtt.

En ny sorts fotografi

Det var under sin tid i Paris han utvecklade en sorts fotokonst som kom att kallas Gatufotografi. Ett viktigt inslag i Christer Strömholms fotograferande var porträtten av transsexuella och transvestiter som levde i Paris i trakten av Place Blanche. Dessa porträtt samt en del andra bilder av prostituerade väckte stor uppmärksamhet men ansågs även skrämmande. Det var närgångna och nakna porträtt som skildrade de utsatta människorna som han mötte vid skuggsidan av Paris. Han exploaterade inte dessa människor och han såg dem då han själv levde mitt i bland dem.

Christer Strömholms fotoskola

På 1960-talet började Strömholm att ge kurser i fotografi vid Kursverksamheten i Stockholm. Dessa kurser utvecklades till att bli den berömda Fotoskolan vilken ibland kallades Christer Strömholms fotoskola. Han verkade som rektor på skolan mellan åren 1962 och 1972 då han hoppade av. Fotoskolan blev tvåårig 1962 och under de 11 år som han var rektor examinerades 1 200 elever. Fotoskolan blev även en bas för Strömholms egen fotografering och han hade oändliga erfarenheter att ösa ur och delge sina elever. Åren innan han startade Fotoskolan var han i Spanien, USA, Indien och Japan.

Utställningar och utmärkelser

Christer Strömholm blev känd för allmänheten då hans utställning “9 sekunder av mitt liv” visades på Moderna muséet. Året var 1986 och innehöll fotografier från åren 1937 till 1986. Utställningen sågs då av 40 000 besökare. Strömholm finns även idag representerad på Moderna muséet. Han utsågs till professor 1993 för sina konstnärliga insatser, en titel han behöll livet ut. Han fick även Hasselbladspriset 1997, glädjande nog medan han ännu var i livet. Han gav ut två böcker, “Till minnet av mig själv”, 1965 och fotoboken “Konsten att vara där” 1992.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa